Xoài Tương Dương

Hằng năm, cứ đến mùa xoài, bà con dân bản của huyện miền núi Tương Dương lại gùi từng gùi xoài mang ra chợ hoặc ra xếp dãy ở hai bên quốc lộ 7 để bán cho các du khách gần xa. Hiện nay, có cả các lái buôn từ miền xuôi lên mua rồi mang đến các tỉnh thành khác để bán. Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi nên Tương Dương được mùa xoài. Xoài Tương Dương được xem là thứ quả đặc sản ở miền Tây Nghệ An. Đất này, có những cây xoài cổ thụ lớn khoảng 2 đến 3 người ôm không xuể. Còn vị của quả xoài chín ăn vào rất ngọt và có mùi thơm đặc trưng.

Xoài Tương Dương

Xoài Tương Dương được xem là thứ quả đặc sản ở miền Tây Nghệ An. Đất này, có những cây xoài cổ thụ lớn khoảng 2 đến 3 người ôm không xuể. Còn vị của quả xoài chín ăn vào rất ngọt và có mùi thơm đặc trưng.

Hằng năm, cứ đến mùa xoài, bà con dân bản của huyện miền núi Tương Dương lại gùi từng gùi xoài mang ra chợ hoặc ra xếp dãy ở hai bên quốc lộ 7 để bán cho các du khách gần xa. Hiện nay, có cả các lái buôn từ miền xuôi lên mua rồi mang đến các tỉnh thành khác để bán. Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi nên Tương Dương được mùa xoài.