Dưa Lưới Fuji Nhật Bản

Dưa lưới Fuji nhập giống F1 từ Nhật và trồng theo phương pháp hữu cơ trong nhà màng, do chính các kỹ sư nhật giám sát và thực hiện các quy trình chăm sóc, đảm bảo độ ngọt tối thiểu 16 độ, lưới cao, đều, mổi cây xanh tốt lá to nhưng chỉ nuổi duy nhất 1 trái dưa.

Tại TP Hồ Chí Minh báo tại một số Family Mark, Siêu thị cao cấp, Shop Trái cây Miền Nam.

Dưa Lưới Fuji Nhật Bản