Chôm Chôm Nhản

Chôm Chôm Nhãn vị rất ngọt và tróc cơm, thường thường người ta ăn Chôm Chôm Nhãn lúc còn vàng và ửng đỏ, giá của Chôm Chôm Nhãn là cao nhất trong các loại chôm chôm, Chôm Chôm Nhãn được trồng nhiều nhất ở Bình Lộc – Long Khánh – Đồng Nai.

Chôm Chôm Nhản